Zdrój Entertainment

 

zaprasza Polonię Kanadyjską na tradycyjne imprezy w GTA!

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Copyright © 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Zdroj Entertainment

For Tickets Call: (416) 627-6026

Mirek Wysocki, Mariusz Michalak, Chris Lysiak

mrsystemband@gmail.com